Zahlavi4

Střední škola

V září 2016 zahájila činnost střední škola -  Praktická škola dvouletá, která je zapsaná v rejstříku škol. Tato třída (škola) rozšíří nabídku našich komplexních služeb a umožní klientům s těžším tělesným a kombinovaným postižením dále setrvat ve školském systému. Umožní jim nejenom navazující vzdělávání, ale zvýší kompetence k další integraci a společenskému uplatnění. Na území města se nenachází žádná následná služba, která by žákům s tělesným a kombinovaným postižením nabízela a poskytovala tyto komplexní služby, tzn. sociálně zdravotní a výchovně vzdělávací. 

Cílem vzdělávání v praktické škole dvouleté je doplnění a rozšíření základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.  Poskytnout žákům základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech. Žáci se v rámci odborně praktické výuky budou věnovat rodinné a zdravotní výchově, ručním pracím, pěstitelským pracím a přípravě pokrmů. 

Soubory ke stažení

PDF Pravidla pro hodnocení žáků.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,6 MB)
PDF SŠ Co nabízíme.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,6 MB)
PDF Jmenování členů komise ZZ červen 2019.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF ŠVP POD JEDNOU STŘECHOU III DLE RVP PRS.pdf (dokument Acrobat Reader / 2,0 MB)
PDF Kritéria přijetí do SŠ r. 2020.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF Podmínky přijetí do SŠ r. 2020.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)